JNC logotype

är en oberoende teknisk konsultfirma som sedan 1978 huvudsakligen arbetar med projekt inom livsmedelsindustrin.

Vi är specialiserade processprojektörer med många års erfarenhet både inom nationell och internationell                                livsmedelsindustri.

Tillsammans med våra samarbetspartners inom bygg-, el- och VVS branscherna kan vi erbjuda totalprojektering av kompletta anläggningar.


Phantom Racing

JNC  deltager i sportvagnsracing och i samarbete med Info-design tillverkas och utvecklas Phantombilen.


Konsulttjänster

 • Processanalys och flödesschema
 • Förprojekt med skisslayout
 • Investeringskalkyl
 • Myndighetskontakter
 • Projekteringssamordning
 • Kompletta installationsritningar för processutrustning
 • Förfrågningsunderlag för processinstallationer och även för byggnad, el och VVS
 • Anbudsvärdering
 • Förhandling med anbudsgivare
 • Upprättande av inköpshandlingar
 • Samordning och administration av leveranser
 • Montagesamordning
 • Kontroller

Projekt

 • Slakterier (storboskap, svin, får och kyckling)
 • Biproduktshantering
 • Styckninganläggningar
 • Charkuterier
 • Kyl- och fryshus
 • Fiskanläggningar

Projekthistorik

JNC har arbetat med projekt i följande länder:

Afghanistan, Algeriet, Argentina, Australien, Chile, Egypten, England, Estland, Iran, Irland, Lettland, Luxembourg, Polen, Schweiz, Sverige, Ungern, USSR